SEMESTR PIERWSZY

 

Nazwa programu

Tematyka programu

Realizator

Klasa

„Drugi Elementarz – czyli program siedmiu kroków”

Program profilaktyki antyalkoholowej

Celem programu jest:

a) dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz
o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu

b) wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń
 i sposobów radzenia sobie z nimi

c) pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających

Program obejmuje 8 spotkań z uczniami oraz jedno z rodzicami

Bogusława Michalcewicz

(nauczyciel biologii)

 

Maria Tyczyńska

(pedagog)

I g

 

 

1 e

Tak czy Nie”

Program profilaktyki antyalkoholowej

Celem programu jest:

a) dostarczenie wiedzy nt. choroby alkoholowej
b) rozbrajanie mitów alkoholowych
opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej

c) poruszenie problemu dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
d) kształcenie asertywności

Program obejmuje 6 spotkań z uczniami

Maria Tyczyńska

(pedagog)

 

Dorota Buczek – Kolanko

(pedagog-reedukator)

2d,1a,1h

 

 

1c,1d,2i

Debata szkolna”

Program profilaktyki antyalkoholowej

Celem programu jest:

Ukazanie zysków i strat alkoholowych
b) wypracowanie osobistego postanowienia
c)stworzenie konfliktu „cenione wartości – picie”

d) zdobycie wiedzy o konsekwencjach

wypracowanie inicjatyw chroniących

Program obejmuje 2 spotkania z uczniami

Dorota Buczek – Kolanko

(pedagog-reedukator)

 

Maria Tyczyńska

(pedagog)

3f, 3i, 2c

 

 

3e,3h, 2e

 

Powyższe programy edukacyjne realizowane są we współpracy z Urzędem Miasta Mielca

 

 

 

Nazwa programu

Tematyka programu

Realizator

Klasa

„ Wiem co jem
i dlaczego”

Celem programu jest:

a) zachęcenie uczniów do stosowania się do zasad zdrowego odżywiania
b) umiejętność właściwego komponowania posiłków
c) zapoznanie uczniów z konsekwencjami anoreksji i bulimii

d) prowadzenie w sklepiku szkolnym sprzedaży zdrowej żywności : bułek z żółtym serem , owoców, soków owocowo – warzywnych

d) kształtowanie świadomości odnoszącej się do higieny żywności, posiłków

Program realizowany na lekcjach biologii
 i techniki

Szkolny koordynator programu:

Ewa Zięba – Ząbek

(nauczyciel techniki i muzyki)

Realizatorzy:

Ewa Zięba – Ząbek

(nauczyciel techniki i muzyki)

Bogusława Michalcewicz

(nauczyciel biologii)

Barbara Pyrz

(nauczyciel biologii)

Adela Siewiwrska

(higienistka szkolna)

Wszystkie klasy pierwsze
 i trzecie

 

Powyższy program realizowany jest we współpracy z Mielecką Stacją Sanepid